Armi ninja: l'elenco completo

shuriken.jpg

21 gennaio 2014 - ore 11,27

Varie e tutte pericolose se in mano a degli esperti ninja: ecco l'elenco delle 25 più temibili armi ninja conosciute.
TetsuBishi
Ashiko
Bastoni Bo
Arco
Bokken
Chigiriki
Dardi
Fukiya
Hanbo
Naginata
Kakute
Kama
Nekote
Kusarigama
Kyoketsu-shogei
Manriki-gusari
Nunchaku
Ono
Shobo
Shuriken
Tanto
Spada
Tessen
Yari
Kunai
Non sei ancora fun? Metti mi piace e seguici su facebook

Foto Allegate

armi_ninja_lelenco_completo.jpgashiko.jpgbastoni_bo.jpgbokken.jpgbow.jpgchigiriki.jpgdardi.jpgfukiya.jpghanbo.jpgkakute.jpgkama.jpgkunai.jpgkusarigama.jpgkyoketsu_shogei.jpgmanriki_gusari.jpgnaginata.jpgnekote.jpgnunchaku.jpgono.jpgshobo.jpgsword.jpgtanto.jpgtessen.jpgyari.jpg